Lộ diện khách hàng chiến thắng sở hữu IPHONE X – Phiên Đấu giá ngược tuần 3