VIETTEL: ĐÃ CHUYỂN ĐỔI MÃ MẠNG GẦN 30 TRIỆU THUÊ BAO 0166 tới 0169